In huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten een periodiek verrekenbeding overeenkomen. Vaak gebeurt dit als echtgenoten de (wettelijke) gemeenschap van goederen hebben uitgesloten.

Wat kan er verrekend worden via een periodiek verrekenbeding?

De meest voorkomende variant is dat echtgenoten afspreken om jaarlijks het overgespaarde (arbeids)inkomen 50-50 te verrekenen, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk de jaarlijkse vermogensgroei te verrekenen.

Het verrekenbeding kan volledig ‘op maat’ worden gemaakt door bepaalde inkomensbronnen (bijvoorbeeld dividend) of specifieke vermogensbestanddelen (denk aan familiekapitaal) van verrekening uit te sluiten. Daarnaast is het mogelijk het te verrekenen bedrag te beperken tot een bepaald maximum om een ‘open einde’ te voorkomen.

Voordelen van een periodiek verrekenbeding

Het periodiek verrekenbeding biedt de mogelijkheid om tijdens het huwelijk overgespaarde inkomsten of vermogen over te hevelen van de ene echtgenoot naar de andere echtgenoot zonder dat sprake is van een belastbare schenking. Verder is het periodiek verrekenbeding een mooi instrument om vermogen uit de risicosfeer te halen, bijvoorbeeld voor ondernemers.

Voer een periodiek verrekenbeding jaarlijks uit

Het is belangrijk een periodiek verrekenbeding jaarlijks uit te voeren en ieders privévermogen goed te administreren. Als dit niet gebeurt, wordt het totale vermogen vermoed te zijn gevormd uit inkomen dat verrekend had moeten worden. Dit kan weer tot gevolg hebben dat iedere echtgenoot aan het einde van het huwelijk – zowel bij echtscheiding als bij overlijden – aanspraak kan maken op de helft van het totale vermogen. Vaak is dit niet de bedoeling.

Als niet jaarlijks is verrekend, kunnen echtgenoten achteraf een vaststellingsovereenkomst sluiten waarin de omvang van het te verrekenen bedrag alsnog wordt vastgelegd. Ook als geen sprake is geweest van overgespaard inkomen. Dit voorkomt onduidelijkheid in de toekomst, zowel richting elkaar (bij een echtscheiding) als richting de Belastingdienst (bij overlijden). Alternatief is de huwelijkse voorwaarden te wijzigen en het periodiek verrekenbeding te vervangen door een finaal verrekenbeding of een (beperkte) gemeenschap van goederen.