Er bestaat steeds meer belangstelling voor privacy structuren. Reden is dat de jaarlijkse winst en het vermogen van ondernemers in de B.V. vaak vrij eenvoudig te achterhalen is. Door de komst van het UBO-register zal dit nog makkelijker worden. Een privacy structuur heeft niets te maken met de Panama Papers en is niet gericht op het ontwijken van belasting of het beperken van openheid richting de Belastingdienst. Het opzetten van een dergelijke structuur is niet in strijd met de Nederlandse (fiscale) wetgeving.

Waarom een privacy structuur?

Naast de ‘rijkenlijst’ van de Quote 500 is er via openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel (jaarrekeningen) en het Kadaster (tenaamstelling onroerend goed) veel informatie beschikbaar voor het grote publiek. Concurrenten, zakelijke relaties, nieuwsgierige buren of zelfs criminelen kunnen hier hun voordeel mee doen.

Doel van het opzetten van een privacy structuur is (een deel van) het vermogen door anonimisering minder zichtbaar te maken voor de buitenwereld en beter te beschermen. Belastingbesparing is niet het motief.

Praktijkvoorbeeld van een privacy structuur

In de praktijk wordt voor het opzetten van een privacy structuur gebruik gemaakt van een Open Commanditaire Vennootschap (CV) of een Open fonds voor gemene rekening (FGR) als nieuwe Holding. Beiden zijn vennootschapsbelastingplichtig, maar hoeven geen jaarrekening te deponeren. Het vermogen in de CV of het FGR is hierdoor dus niet openbaar.

Voorbeeldstructuur

 

Stappenplan en aandachtspunten privacy structuur

Na het aangaan van de CV kan de nieuwe structuur via een aandelenfusie in principe fiscaal geruisloos tot stand komen. Overtollige middelen in de B.V. worden vervolgens ondergebracht in de CV. Afhankelijk van de overige activiteiten die nog binnen de structuur plaatsvinden, bestaat de mogelijkheid de B.V. te liquideren of juist in stand te houden, bijvoorbeeld voor bestaande contracten.

Voor de onderliggende B.V. blijft de publicatieplicht wél bestaan. Het is daarom belangrijk deze, waar mogelijk, ‘licht te maken’. Idealiter hoeft dan alleen nog maar een beperkte balans te worden gepubliceerd.

Meer over het opzetten van een privacy structuur valt te lezen in onze blog.