Nederlanders met een tweede woning in Italië krijgen te maken met belastingheffing in beide landen.

Aankoop tweede woning Spanje

Bij de aankoop is 9% overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit geldt niet bij schenking of vererving van een woning.

Inkomstenbelasting tweede woning Spanje

Op grond van het belastingverdrag is de heffing over de woning toegewezen aan Italië. Afhankelijk van de situatie vindt heffing plaats tegen een progressief tarief van 23% tot 43%:

  • bij eigen gebruik vindt een forfaitaire heffing plaats op basis van de kadastrale waarde;
  • bij verhuur zijn de werkelijke inkomsten belast indien deze hoger zijn dan de forfaitaire heffing.

Bij verkoop van de woning binnen 5 jaar is de winst belast tegen 20%, waarbij verkoop- en verbouwingskosten onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Bij schenking en vererving is geen vermogenswinstbelasting verschuldigd en geldt voor de verkrijgers een step up naar de actuele waarde.

Nederland heeft een subsidiair heffingsrecht, waardoor de waarde van de woning (en eventuele schulden) ook jaarlijks in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting moet worden opgenomen. Nederland verleent hierbij wel een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

Voorbeeld

Bij een totaal box 3 vermogen van € 1.500.000, waarvan € 500.000 is toe te rekenen aan de Italiaanse woning verloopt de vermindering als volgt.

Belasting vóór vermindering                  € 20.000

Vermindering (500/1.500)                     €   6.700 -/-

Totaal verschuldigd                               € 13.300

Vermogensbelasting

Italië heft geen vermogensbelasting.

Schenk- en erfbelasting vakantiewoning Spanje

Italië heft schenk- en erfbelasting over de tweede woning (situsbeginsel). Echtgenoten, (klein)kinderen en (groot)ouders hebben een vrijstelling van € 1.000.000. Daarboven geldt een tarief van 4%. Broers en zussen hebben een vrijstelling van € 100.000 en betalen daarboven een tarief van 6%. Voor overige verkrijgers geldt een tarief van 8% (geen vrijstelling).

Ook Nederland betrekt de waarde van de woning volledig in de heffing van schenk- en erfbelasting (woonplaatsbeginsel), maar verleent een eenzijdige vermindering waardoor erfgenamen per saldo het hoogste bedrag van de heffing in beide landen betalen.

Door het opstellen van een testament kan dubbele heffing zoveel mogelijk worden voorkomen.