Nederlanders met een tweede woning in Portugal krijgen te maken met belastingheffing in beide landen.

Aankoop tweede woning Portugal

Bij de aankoop is overdrachtsbelasting verschuldigd, waarbij een progressief tarief geldt dat varieert van 1% tot 8%. Dit geldt niet bij schenking of vererving van een woning.

Inkomstenbelasting tweede woning Portugal

Op grond van het belastingverdrag is de heffing over de woning toegewezen aan Portugal. Portugal heft alleen inkomstenbelasting als de woning wordt verhuurd. De inkomsten zijn dan belast tegen 28%.

Verkoopwinst is ook belast tegen 28%, waarbij verkoop- en verbouwingskosten onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Bij schenking of vererving is geen vermogenswinstbelasting verschuldigd.

Nederland heeft een subsidiair heffingsrecht, waardoor de waarde van de woning (en eventuele schulden) ook jaarlijks in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting moet worden opgenomen. Nederland verleent hierbij wel een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

Voorbeeld

Bij een totaal box 3 vermogen van € 1.500.000, waarvan € 500.000 is toe te rekenen aan de Portugese woning verloopt de vermindering als volgt.

Belasting vóór vermindering                  € 20.000

Vermindering (500/1.500)                     €   6.700 -/-

Totaal verschuldigd                               € 13.300

Vermogensbelasting

Portugal kent geen vermogensbelasting, maar heft wel een afzonderlijke (onroerende zaaks) belasting over de waarde van de tweede woning. Per persoon geldt een vrijstelling van € 600.000. Daarboven geldt een tarief van 0,7% tot 1%.

Schenk- en erfbelasting vakantiewoning Portugal

Portugal heft geen schenk- en erfbelasting over de tweede woning, maar een ‘zegelrecht’ van 10,8%. De verkrijging door echtgenoten, ouders en (klein)kinderen is echter volledig vrijgesteld, zodat in de meeste gevallen geen belasting is verschuldigd.

Nederland betrekt de waarde van de woning wel volledig in de heffing van schenk- en erfbelasting (woonplaatsbeginsel). Indien in Portugal geen belasting is verschuldigd, zal Nederland ook geen vermindering verlenen.