Nederlanders met een tweede woning in Zwitserland krijgen te maken met belastingheffing in beide landen. Hierbij is van belang dat Zwitserland is opgedeeld in 26 autonome kantons met eigen wetgeving. Afhankelijk van de ligging van de woning kan zowel op federaal, kantonnaal als gemeentelijk niveau (aanvullende) belastingheffing aan de orde zijn.

Aankoop tweede woning Zwitserland

Bij de aankoop van een woning wordt in sommige kantons en gemeenten overdrachtsbelasting geheven, variërend van circa 0,5% tot 3%. De aankoop van een tweede woning is voor Nederlanders niet altijd eenvoudig, omdat hiervoor restricties gelden een vergunning nodig is op grond van de zogenoemde ‘Lex Koller’.

Inkomstenbelasting tweede woning zwitserland

Op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland is de heffing over de woning toegewezen aan Zwitserland.

In Zwitserland is inkomstenbelasting verschuldigd over de vastgestelde waarde van de woning. Deze waarde wordt verlaagd indien de woning is verhuurd. De huuropbrengsten en eventuele verkoopwinst zijn afzonderlijk belast. De tarieven kunnen per kanton verschillen.

Nederland heeft een subsidiair heffingsrecht, waardoor de waarde van de woning (en eventuele schulden) ook jaarlijks in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting moet worden opgenomen. Nederland verleent hierbij wel een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

Voorbeeld

Bij een totaal box 3 vermogen van € 1.500.000, waarvan € 500.000 is toe te rekenen aan de Zwitserse woning verloopt de vermindering als volgt.

Belasting vóór vermindering                  € 20.000

Vermindering (500/1.500)                     €   6.700 -/-

Totaal verschuldigd                               € 13.300

Vermogensbelasting

In Zwitserland is vermogensbelasting verschuldigd over de waarde van tweede woningen, waarbij (hypothecaire) financieringsschulden aftrekbaar zijn. De vrijstellingen en tarieven kunnen per kanton verschillen. Het tarief varieert van 0,1% tot 1%.

Schenk- en erfbelasting bij vakantiewoning Zwitserland

Er is een afzonderlijk verdrag voor de heffing van erfbelasting. Op grond hiervan is de heffing toegewezen aan Zwitserland (situsbeginsel)).

Zwitserland heft geen schenk- en erfbelasting op federaal niveau. Dit betekent dat de heffing afhankelijk is van het kanton waar de woning is gelegen. Overigens geldt in alle kantons een vrijstelling voor echtgenoten en is in bijna alle kantons de verkrijging door (klein)kinderen vrijgesteld, zodat in de meeste gevallen geen belasting verschuldigd is.

Nederland heeft een subsidiaire heffingsbevoegdheid (woonplaatsbeginsel), waardoor de waarde van de woning minus eventuele schulden ook volledig in de Nederlandse heffing schenk- en erfbelasting wordt betrokken. Indien in Zwitserland geen belasting is verschuldigd, zal Nederland ook geen vermindering verlenen.