Watermill Tax & Legal B.V.

Inschrijvingsnummer Handelsregister

08125322

Btw-nummer

NL813246829B01

Beroepsorganisatie

Bij Watermill Tax & Legal B.V. werken advocaten en belastingadviseurs.

De advocaten van Watermill Tax & Legal B.V. zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten is de wet- en regelgeving te vinden die op deze advocaten van toepassing is.

De belastingadviseurs van Watermill Tax & Legal B.V. zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs of het Register Belastingadviseurs.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Watermill Tax & Legal B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten voor haar fiscale en juridische werkzaamheden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voldoen aan de voorwaarden die de beroepsorganisaties daaraan stellen.

Vervanging

Watermill Tax & Legal B.V. heeft een vervangingsregeling opgesteld voor het geval dat uw advocaat of belastingadviseur niet langer in staat is om uw zaak te behandelen. Indien mogelijk vindt vervanging binnen ons kantoor plaats, om de gevolgen voor u zo veel mogelijk te beperken. Voor het geval dat externe vervanging nodig is, bestaan ook afspraken. Voor vragen over vervanging kunt u altijd contact met ons opnemen.

Klachtenregeling

Watermill Tax & Legal B.V. hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat of belastingadviseur. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. dr. C.G. Dijkstra, directeur van ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling. U kunt onze kantoorklachtenregeling vinden op onze website.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en ons uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Klik hier voor onze klachtenregeling.

Watermill Tax & Legal

N

Persoonlijke aandacht

N

Belastingadviseurs én juristen

N

Praktische oplossingen

Hulp nodig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Bel ons

030-3074910

Bezoekadres

Groenewoudsedijk 40
3528 BK Utrecht

E-mail

info@watermill.nl

Kennisbank

Vind antwoorden op verschillende onderwerpen