Personeel en arbeid

Menselijk kapitaal is van grote waarde voor een organisatie. Het is dan ook van belang om hier zorgvuldig mee om te gaan. Dat begint bij een goede arbeidsovereenkomst. De situatie kan echter ook omslaan, waardoor nagedacht moet worden over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook gedurende de arbeidsrelatie zijn er allerlei thema`s die om aandacht vragen: van medezeggenschap tot re-integratie van zieke werknemers.

Het is wel duidelijk dat het arbeidsrecht veelzijdig is. Dat maakt het ook complex. Werkgevers hebben lang niet altijd het overzicht over de geldende regels. Dat is riskant, want handelen in strijd met arbeidswetgeving kan vervelende gevolgen hebben. Wij helpen u graag bij alle vraagstukken op het terrein van het arbeidsrecht.

Waarbij kunnen wij u helpen?

Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden

Een goede arbeidsovereenkomst en duidelijke vastlegging van de arbeidsvoorwaarden is een belangrijke basis om problemen te voorkomen.

Arbeidsconflict

Conflicten komen overal voor. Ook tussen werkgevers en werknemers. Bij een arbeidsconflict lopen de spanningen vaak snel op. Als werkgever is het van belang om in een dergelijke situatie snel te schakelen om ongewenste gevolgen te voorkomen.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Een concurrentie- of relatiebeding is snel gesloten: de werkgever heeft standaard wat in de arbeidsovereenkomst staan en dit wordt natuurlijk getekend. Vaak ontstaat er pas bij vertrek van een werknemer discussie. Hoe moet het beding precies worden uitgelegd en is het wel geldig?

Ontslag

Soms blijkt dat het niet langer wenselijk is dat een werknemer bij uw onderneming blijft werken. De achtergrond kan variëren: van diefstal tot langdurig slecht functioneren. Ontslag blijkt in de praktijk echter lastig. Samen met u zoeken we naar de beste route.

Overgang van onderneming

Bijvoorbeeld bij een overname kan er sprake zijn van overgang van onderneming. Het is altijd belangrijk om goed na te denken over de positie van het personeel in een dergelijke situatie. Wat zijn hun rechten?

Medezeggenschap

Bij grotere ondernemingen moet er verplicht een ondernemingsraad worden ingesteld. Dat brengt een nieuwe situatie met zich mee. Het is belangrijk om de ondernemingsraad en de verplichtingen die daarbij horen serieus te nemen.

Reorganisatie en herstructurering

Bij het reorganiseren of herstructureren van een onderneming vindt er vaak ook een verschuiving van personeel binnen de organisatie plaats. Zorgvuldigheid is daarbij vereist, om ongewenste fiscale of juridische gevolgen te voorkomen.

Statutair bestuurders

Statutair bestuurders hebben een geheel eigen positie. Het belangrijkste verschil met een gewone werknemer is de lagere ontslagbescherming voor een statutair bestuurder. Voor statutair bestuurders en hun werkgever is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de juridische consequenties van die positie.

Ziekte en re-integratie

Ziekte is erg vervelend voor de werknemer in kwestie. Ook voor werkgevers is een dergelijke situatie lastig. Kosten lopen door en dat kan een flinke belasting vormen. Bovendien zijn de regels ten aanzien van bijvoorbeeld doorbetaling en re-integratie complex.

Onze aanpak

Vraagstukken rondom personeel vragen om een snelle en praktische oplossing. Vanuit onze deskundigheid en ervaring op het gebied van het arbeidsrecht kunnen wij die oplossing bieden.

Auke Dijkstra

Laat mij eens met u meedenken

dr. mr. Auke Dijkstra
Advocaat
adijkstra@watermill.nl

Hulp nodig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Telefoon: 030-3074910
Mail: info@watermill.nl

Watermill Tax & Legal

N

Persoonlijke aandacht

N

Belastingadviseurs én juristen

N

Praktische oplossingen

Hulp nodig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Bel ons

030-3074910

Bezoekadres

Groenewoudsedijk 40
3528 BK Utrecht

E-mail

info@watermill.nl

Kennisbank

Vind antwoorden op verschillende onderwerpen