Estate planning

Estate planning is een breed begrip dat zich feitelijk laat samenvatten als nalatenschapsplanning, die al vandaag begint. Immers, nadenken over wat er met uw vermogen moet gebeuren is een issue waar u niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Zo blijft u zelf in control!

Huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomst

Uw huwelijkse voorwaarden hebben grote gevolgen op de belastingheffing en de juridische situatie na uw overlijden. Zeker voor een vermogende particulier of een ondernemer is het opstellen en up to date houden van de huwelijkse voorwaarden essentieel. Weet u wat u afgesproken heeft en past dit bij uw huidige situatie? Ook de steeds wijzigende regelgeving zorgt ervoor dat het van belang is om uw huwelijkse voorwaarden regelmatig te laten controleren en indien nodig bij te werken.

Als u gaat samenwonen of al samenwoont, is het eerste waar u aan denkt waarschijnlijk niet wat er moet gebeuren als één van de partijen overlijdt of u uit elkaar gaat. Het is wel belangrijk daar afspraken over te maken. Het kan zijn dat dit ook verplicht is, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een hypotheek. Een samenlevingsovereenkomst is het document waarin u deze afspraken vastlegt. De afspraken kunnen gaan over allerlei onderwerpen: van wekelijks boodschappengeld tot wat er moet gebeuren met het huis bij overlijden. Ook hiervoor geldt dat u vooraf goed moet nadenken over de fiscale en juridische gevolgen van de afspraken die u in een samenlevingscontract maakt.

Testamenten en nalatenschap

Bij het opstellen van uw testament is een duidelijke visie belangrijk. Wat wilt u dat er na uw overlijden met uw vermogen gebeurt? Wij helpen u graag om een antwoord op deze vraag te formuleren. Om dit te kunnen doen, maken we eerst een duidelijk overzicht van uw vermogen en voorzieningen. Vervolgens leggen we uw wensen op een juiste en fiscaal gunstige wijze vast. Daarna is het belangrijk om uw testament regelmatig een update te geven. Dat kan de heffing van erfbelasting voor de verkrijgers aanzienlijk verminderen.

Schenken / Vermogensoverheveling

“Het is beter te schenken met de warme hand dan met de koude hand” is een veel gehoorde uitdrukking. En dat is waar. We kijken met u naar een schenkingsplan. Het gebruiken maken van de vele vrijstellingen die er zijn ten aanzien van de schenkbelasting vraagt om de juiste routing. Er zijn ook andere zaken die we kunnen meenemen. We noemen dat het probleem ‘echt’ oplossen. Want als het vermogen bij u blijft aangroeien, dan blijven we ook aan het overhevelen. Kunnen we misschien de aangroei al ombuigen? We denken graag met u mee.

Bedrijfsopvolging

Binnen het familiebedrijf komt er ongetwijfeld een keer het moment dat het bedrijf moet worden overgedragen aan een opvolger. Dat moment kan onverwacht komen of zorgvuldig gepland. In beide gevallen is bedrijfsopvolging een complex proces. Naast administratieve, fiscale en juridische uitdagingen spelen er ook persoonlijke en emotionele aspecten. Is de beoogde opvolger wel een ondernemer? En wat is de positie van de andere kinderen? Watermill werkt samen met u een scenario uit met aandacht voor al deze factoren. Samen werken we aan een vloeiende bedrijfsopvolging voor uw familiebedrijf.

Vermogen en pensioen

Uw vermogen vraagt aandacht om tot groei en bloei te komen. Er zijn allerlei mogelijkheden om uw vermogen fiscaal en juridisch gunstig onder te brengen. Is dat voor u een open fonds voor gemene rekening of juist een besloten fonds? En welke regelingen bestaan er voor uw kunstcollectie? Het zijn slechts een aantal voorbeelden van vragen die een antwoord behoeven. Daarnaast is het belangrijk dat u de zaken praktisch op de rit heeft: heeft u bijvoorbeeld al in een levenstestament vastgelegd wie uw vermogen beheert als u daar zelf (tijdelijk) niet meer toe in staat bent?

Hoe ziet uw financiële situatie er na uw pensioen uit? Dat is een vraag waar u wellicht nog niet veel over heeft nagedacht, maar die wel nu uw aandacht vraagt. Om na pensioen de gewenste levensstandaard te hebben, kan het nodig zijn om nu al maatregelen te nemen. Dit vraagt om een zorgvuldige financiële planning en de juiste acties.

Charity

Wilt u geven aan goede doelen, of misschien zelf wel een goede doelen stichting opzetten? Misschien bezit u waardevolle zaken, waarvoor u een museum wilt opzetten?

Er zijn allerlei fiscale regelingen die het geven aantrekkelijk maken. Graag denken wij met u mee over de optimale structuur.

Laatste ontwikkelingen

op het gebied van estate planning

Discussie over de open CV: storm in een glas water!

Mede vanwege de wens van vermogende particulieren om uit de publiciteit te blijven, zijn wij eerder dit jaar ingegaan op de aandachtspunten bij het opzetten van een privacy structuur via een open commanditaire vennootschap (CV). Aan de hand van het aantal views op de...

Lees meer

Watermill Tax & Legal

N

Persoonlijke aandacht

N

Belastingadviseurs én juristen

N

Praktische oplossingen

Hulp nodig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Bel ons

030-3074910

Bezoekadres

Groenewoudsedijk 40
3528 BK Utrecht

Email

info@watermill.nl

Kennisbank

Vind antwoorden op verschillende onderwerpen