Ondernemen

Ook in de groeifase van de onderneming moeten er steeds keuze gemaakt worden. Wij dragen er zorg voor dat fiscale en financiële aspecten periodiek worden geüpdatet. Daarom heeft uw vertrouwenspersoon van Watermill Tax & Advisory periodiek overleg met u om tijdig te kunnen bijsturen. Immers, belastingheffing maakt soms wel een kwart van uw resultaat uit. Besteden we daar dan wel genoeg aandacht aan?

Optimalisatie van de belastingdruk

Maakt u wel voldoende gebruik van fiscale regelingen die er zijn?

Denk bijvoorbeeld aan de innovatiebox, maar ook aan herstructurerings-mogelijkheden om meer te kunnen afschrijven. Wanneer dient er winst te worden genomen en hoe gaan we om met buitenlandse activiteiten? Kunnen verliezen van andere vennootschappen worden benut? En welke extra afschrijvingsmogelijkheden heb ik voor specifieke investeringen?

Er is veel om te noemen. Wij rijden mee op de trein van uw onderneming en zorgen dat tijdig het juiste wissel wordt omgezet.

Transferpricing en
internationale structuren

Ondernemen in het buitenland is meer regel dan uitzondering. Maar tegen welke prijs dienen interne doorbelastingen binnen het concern plaats te vinden? Onze transferpricingspecialisten zorgen dat u op dit punt aan de regels voldoet en ook kunt beschikken over de juiste documentatie. Maar vooral dat alles optimaal wordt ingericht.

Het is zaak om goed na te denken over de optimale internationale structuur. En wat zijn de effecten van de steeds weer wijzigende Europese regelgeving? Heeft u de fiscale gevolgen goed in beeld van het land waar u onderneemt? In het Midden-Oosten zijn wij ook persoonlijk voor u aanwezig, met onze vestiging in Dubai (www.watermillconsultants.nl).

Maar ook praktische zaken verdienen aandacht. Wat denkt u van terugvragen van buitenlandse omzetbelasting die aan uw onderneming in rekening is gebracht?

Verhouding privé tot de BV

Binnen het familiebedrijf zijn de lijntjes tussen de onderneming en de BV doorgaans dun. Er ontstaat een rekening-courantverhouding, maar hoe kan deze het beste worden opgelost? En wat is een juiste beloning? Hoe dient om te worden gegaan met familieleden die actief zijn in de onderneming?

Ook transacties met de eigen BV liggen vaak onder het vergrootglas van de Belastingdienst. Wij hebben de juiste kennis en ervaring om hier op een goede manier mee om te gaan.

Verkoop of participatie

En dan komt het moment van verkoop…

Of er komt een investeringsmaatschappij het proces versnellen. Er komt dan veel op u af. Wat is de juiste keuze en hoe kan de verkoopopbrengst worden veiliggesteld? Wij zijn graag uw vertrouwenspersoon gedurende het hele verkoopproces, maar ook daarna!

Laatste ontwikkelingen

op het gebied van ondernemen en beleggen

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op!