Ondernemen

Ook in de groeifase van de onderneming moeten er steeds keuze gemaakt worden. Wij dragen er zorg voor dat fiscale en financiële aspecten periodiek worden geüpdatet. Daarom heeft uw vertrouwenspersoon van Watermill Tax & Advisory periodiek overleg met u om tijdig te kunnen bijsturen. Immers, belastingheffing maakt soms wel een kwart van uw resultaat uit. Besteden we daar dan wel genoeg aandacht aan?

Fiscale vraagstukken

Maakt u wel voldoende gebruik van de fiscale regelingen die er zijn? Dat is een vraag die u uzelf als ondernemer continu moet stellen. Denk bijvoorbeeld aan de innovatiebox, maar ook aan herstructureringsmogelijkheden om meer te kunnen afschrijven. Wanneer dient er winst te worden genomen en hoe gaan we om met buitenlandse activiteiten? Kunnen verliezen van andere vennootschappen worden benut? En welke extra afschrijvingsmogelijkheden heb ik voor specifieke investeringen? Er is veel om te noemen. Wij rijden mee op de trein van uw onderneming en zorgen dat tijdig het juiste wissel wordt omgezet.

Verhouding privé – vennootschap

Binnen het familiebedrijf zijn de lijntjes tussen de onderneming en de vennootschap, vaak een B.V., doorgaans dun. Er ontstaat een rekening-courantverhouding, maar hoe kan deze het beste worden opgelost? En wat is een juiste beloning? Hoe dient om te worden gegaan met familieleden die actief zijn in de onderneming? Ook transacties met de eigen vennootschap liggen vaak onder het vergrootglas van de Belastingdienst. Tevens speelt hier de vraag naar mogelijk tegenstrijdig belang. Watermill heeft de juiste kennis en ervaring om de verhouding met uw eigen vennootschap optimaal te regelen.

Bedrijfsoverdrachten, fusies en overnames

Op het moment dat u uw (familie)bedrijf wil gaan overdragen, komt er veel op u af. Niet alleen emotioneel, maar ook op financieel, fiscaal en juridisch terrein moeten in korte tijd veel keuzes worden gemaakt. Wij zijn graag uw vertrouwenspersoon gedurende het hele verkoopproces. Ook daarna begeleiden wij u desgewenst bij het veiligstellen van de verkoopopbrengst.

Ook als u uw onderneming wilt fuseren, wilt participeren in een andere onderneming of die wilt overnemen, is deskundige begeleiding gewenst. Past de aankoop op dit moment financieel en strategisch in het plaatje? Als het antwoord ja is, dan wilt u weten wat u koopt en is due diligence onderzoek nodig. Vervolgens moeten de juiste afspraken worden gemaakt, zodat u niet achteraf tegen onaangename verrassingen aanloopt.

Personeel

Een goede strategie en de juiste fiscale en juridische keuzes, dat kan een hoop ellende voorkomen in de relatie met uw medewerkers. Het begint allemaal bij een goede arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Maar er zijn meer onderwerpen op gebied van arbeidsrecht die om uw aandacht vragen: bijvoorbeeld medezeggenschap. Ook als uw onderneming gaat reorganiseren vraagt de positie van het personeel de aandacht. Als alles goed geregeld is, bent u er nog niet. Ook in de verhouding met uw werknemers is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms is het noodzakelijk dat de wegen scheiden, dat vraagt om de juiste route, of dat nu een procedure of een vaststellingsovereenkomst is.

Contracten

Afspraken maken met anderen doet u de hele dag. Al snel is er dan sprake van een overeenkomst, een afspraak hoeft niet eens op papier te staan om een overeenkomst te zijn. Afspraken maakt u over allerlei zaken, bijvoorbeeld: arbeid, vennootschap, huur, koop, financiering, licenties, ruil en samenwerking. Waarschijnlijk hanteert u ook algemene voorwaarden. In alle gevallen geldt dat duidelijke en juridisch juiste afspraken veel tijd, geld en negatieve energie kan besparen. Daar helpen we u bij door het opstellen of toetsen van overeenkomsten. Als het toch misgaat en er onduidelijkheid ontstaat over de uitleg van de overeenkomst of de andere partij zich niet aan de overeenkomst houdt, zetten we ons voor u in om het probleem zo efficiënt mogelijk de wereld uit te helpen.

Vennootschapsrecht

Bij het vennootschapsrecht gaat het om de structuur van uw onderneming en de rechten, verplichtingen en onderlinge verhoudingen van de (rechts)personen die daarbij betrokken zijn. Direct bij het oprichten van een onderneming loopt u al aan tegen de rechtsvormkeuze. Veelal zijn er meerdere personen betrokken bij een onderneming: het is dan belangrijk om helder te hebben wat de (juridische) positie van de verschillende aandeelhouders, bestuurders en commissarissen is. Dat begint met het maken van de juiste afspraken, bijvoorbeeld in een aandeelhoudersovereenkomst of een bestuursreglement. Ook als er zaken veranderen in uw onderneming door bijvoorbeeld een herstructurering spelen er allerlei ondernemingsrechtelijke vragen. Daarnaast gaat het om alle vragen die te maken hebben met de uitgifte, inkoop, intrekking of certificering van aandelen. Of u nu behoefte hebt aan duidelijke afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst of een gedegen advies over uw juridische positie, Watermill staat u graag met woord en daad terzijde.

Transferpricing en internationale structuren

Ondernemen in het buitenland is meer regel dan uitzondering. Maar tegen welke prijs dienen interne doorbelastingen binnen het concern plaats te vinden? Onze transferpricingspecialisten zorgen dat u op dit punt aan de regels voldoet en ook kunt beschikken over de juiste documentatie. Maar vooral dat alles optimaal wordt ingericht.

Het is zaak om goed na te denken over de optimale internationale structuur. Wat zijn de effecten van de steeds wijzigende Europese regelgeving? Heeft u de fiscale gevolgen van uw internationale structuur en locatiekeuze goed in beeld? Ook praktische zaken verdienen de aandacht: heeft uw onderneming de buitenlandse omzetbelasting die in rekening is gebracht al teruggevraagd? Watermill heeft actuele kennis van de internationale regelgeving en ruime ervaring met deze thematiek. In het Midden-Oosten zijn wij met onze vestiging in Dubai ook persoonlijk voor u aanwezig.

Laatste ontwikkelingen

op het gebied van ondernemen en beleggen

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen…

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen…

Kinderen zitten soms vol wensen. En dan hoor je de ouders al zeggen: “je krijgt het als Pasen en Pinksteren op één dag vallen”. Zo hebben belastingadviseurs voor hun cliënten ook wel een reeks van wensen. Denk bijvoorbeeld aan een geheel nieuw stelsel voor de heffing...

Lees meer
Broers met bonje in de B.V.: wie mag voortzetten?

Broers met bonje in de B.V.: wie mag voortzetten?

Normaal gesproken kan een aandeelhouder zijn medeaandeelhouder bij onenigheid niet gedwongen uitkopen. Dat kan anders zijn als er sprake is van schadelijke gedragingen door een aandeelhouder. Maar wat als aandeelhouders elkaar over en weer uit de onderneming willen...

Lees meer

Watermill Tax & Legal

N

Persoonlijke aandacht

N

Belastingadviseurs én juristen

N

Praktische oplossingen

Hulp nodig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Bel ons

030-3074910

Bezoekadres

Groenewoudsedijk 40
3528 BK Utrecht

E-mail

info@watermill.nl

Kennisbank

Vind antwoorden op verschillende onderwerpen